Снимка от летище София преди заминаването ни.

Екипът преди заминаване