Една история от миналия ни опит в Патагония в снимки: Vatev blog
Григор Вътев